Tijdens je leven mag je al je geld opdoen. Maar je mag niet (helemaal) zelf beslissen wat er na je dood met je vermogen gebeurt. In ons land heb je een hoge graad van zelfbeschikkingsrecht over je eigen lichaam, maar dus niet over je geld. Zo gesteld, lijkt het niet meer dan logisch dat er meer vrijheid in het erfrecht komt. Anderzijds hebben de basisprincipes waarop ons erfrecht al een paar eeuwen stoelt ook hun bestaansreden, al zijn een aantal zaken voorbijgestreefd. "De hervorming van ons erfrecht - die in september 2018 in voege moet treden en gepaard zal gaan met een overgangsregeling - is dan ook een moeilijke evenwichtsoefening geworden", beaamt advocate Nathalie Labeeuw (
...