Volgens de Nationale Bank bedraagt het financieel vermogen van de Belgen meer dan 1.344 miljard euro. En dan wordt er nog geen rekening gehouden met het onroerend vermogen. De Belgische staat mag dan al veel schulden hebben, de Belgen zelf zijn collectief rijk. Al delen natuurlijk niet alle burgers in die rijkdom, verre van. Een kwart van de bevolking bevindt zich in een precaire financiële situatie, terwijl anderen behoorlijk kunnen sparen. Alleen al op de klassieke spaarrekeningen stond eind 2017 zo'n 260 miljard euro. Dat is een goede zaak voor bankinstellingen die inzetten op private banking, een andere naam voor het beheer van grotere fortuinen.
...