1 om deze zorgverstrekkers gaat het

Arsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, klinisch psychologen en paramedici (audiologen, ergotherapeuten,...) vallen onder de patiëntenwet van 2002. Zij moeten je informeren, of ze nu in een ziekenhuis werken dan wel hun beroep in een privépraktijk uitoefenen.
...