Welk tijdskrediet kan je in de privésector vandaag nog nemen, sinds het ongemotiveerd tijdskrediet vorig jaar op de schop ging? De mogelijkheden zijn beperkt en er gelden strikte regels, zo blijkt. Zo heb je voortaan een welbepaalde reden nodig - motief in het vakjargon - als je voor je 55ste (tenzij uitzonderingen) je carrière op een lager pitje wilt zetten en daar een uitkering van de RVA plus een gelijkstelling voor je pensioen voor wilt krijgen. Behalve dat gemotiveerd tijdskrediet kan je ook nog thematisch verlof nemen. En vanaf 55 heb je recht op een landingsbaan, tenminste als je aan de voorwaarden voldoet. Al gelden ook daar uitzonderingen op de leeftijdsvoorwaarde, o.a. voor bedrijven in moeilijkheden.
...